Sådan bruges online stopuret

Online stopuret registrerer tiden ned til millisekund, som er gået fra du klikkede på knappen "Start". Du har mulighed for at tilføje omgange. Hvis du lukker stopuret, gemmes værdien og omgangene automatisk. Hvis tidsperioden er stor nok, vises antallet af dage, der er gået, også.

I indstillinger for stopuret kan du konfigurere nøjagtigheden forvisning af sekundbrøkdele.

Klik på knapperne "Start" eller "Stop" for at starte eller stoppe stopuret. Klik på knappen "Omgang" for at tilføje en omgang og stopurets aktuelle værdi til omgangslisten. Hvis du vil nulstille omgange og stopurets værdi, skal du klikke på knappen "Nulstil" (knappen vises, når stopuret stoppes).

Du kan konfigurere stopurets udseende (tekstfarve, type og størrelse), og disse indstillinger gemmes. De bruges, når du åbner din webbrowser næste gang.

Du kan tilføje online stopuret med forskellige tidsværdier and omgangslister til din browsers favoritter.